Офіційні правила

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор Акції «До 40-річчя Microlife» — ТОВ «Торговий Дім «Вега Україна», код ЄДРПОУ, місцезнаходження 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.17, офіційний дистриб’ютор ТМ «Microlife» в Україні (надалі — Організатор).

1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначаються правила та умови проведення Рекламної Акції під загальною назвою «До 40-річчя Microlife» (далі по тексту – Акція).

Акція спрямована на популяризацію продукції під ТМ «Microlife» та проводиться з метою привертання уваги покупців до продукції з зазначеною ТМ та стимулювання споживчого попиту на останню.

1.3. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах.

1.4. Акція не є азартною грою, не є лотереєю та не може бути використана в будь-який формі азартних ігор та лотерей.

1.5. Відповідальним за проведення Акції та за її наслідками є Організатор.

1.6. Для проведення Акції, в тому числі для здійснення контролю за ходом Акції та розіграшу Заохочень Організатор має право залучати третіх осіб. При цьому, відповідальність за дії залучених осіб несе Організатор.

1.7. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет сайті https:// microlife.promo. (надалі – Сайт).

У разі внесення будь-яких змін в правила цієї Акції Організатор публікує нові умови проведення Акції зі змінами на Сайті.

1.7.1. Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу.

1.7.2. Розміщення скороченої інформації, щодо механіки Акції здійснюється на Акційній продукції.

1.8. В Акції бере участь наступна продукція ТМ «Microlife», (надалі - Акційна продукція) зі своїм унікальним Серійним номером, а саме:

 • Компресорний інгалятор Microlife NEB 200

 • Компресорний інгалятор Microlife NEB 400

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP A 200 AFIB

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP A1 Easy з адаптером

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску icrolife BP A2 Basic з адаптером

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP A2 Classic

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP A3L Comfort

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP B3 AFIB

 • Автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску Microlife BP B1 Classic

 • Мережевий адаптер AD-1024c

 • Механічний вимірювач артеріального тиску Microlife BP AG 1-20

 • Механічний вимірювач артеріального тиску Microlife BP AG 1-30

 • Напівавтоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску BP N1 Basic

 • Напівавтоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску BP N2 Easy

Продукція повинна бути офіційно ввезена на територію України і мати маркування українською мовою згідно з чинним законодавством.

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться з 01.01.2021р. по 31.10.2021р. включно (Період проведення Акції/Акційний період).

2.2. Термін реєстрації серійних номерів з 01.08.2021р. по 29.10.2021р. включно.

2.3. Акція проводиться на території України, підконтрольній органам державної влади та управління (надалі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Організатор Акції не несуть відповідальності за вивезення Акційної продукції (або упаковок Акційної продукції) за межі території проведення Акції. Заохочення надсилаються (вручаються) Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи - громадяни України, яким виповнилося 18 років, що постійно проживають на території України, та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Акції за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Серійний номер з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі — Учасники).

3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

3.2.1. представники Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки);

3.2.2. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

3.2.3. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;

3.2.4. іноземці та особи без громадянства.

3.3. Беручи участь в Акції Учасник Акції цим підтверджує, що він ознайомлений та згоден з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

4.1.1. Придбати Акційну продукцію у акцій період з 01.01.2021р. по 29.10.2021р. включно;

4.1.2. За підказками на сайті знайти Серійний номер на приладі або у Гарантійному талоні;

4.1.3. Зареєструвати в Акційний період мінімум один Серійний номер на Сайті (https://microlife.promo) для чого Учаснику необхідно:

- зайти на Сайт, натиснути на кнопку «Зареєструватися», далі ввести у відповідні поля наступні дані: номер свого мобільного телефону, своє дійсне прізвище та ім’я, сам Серійний номер, що знаходиться на приладі або у Гарантійному талоні, завантажити фото Чека (або інший розрахунковий документ, що підтверджує купівлю товару) або Гарантійного талону з датою придбання приладу.

4.2. Після введення номеру мобільного телефону, прізвища та ім’я Учасника і правильного Серійного номеру, Учасник автоматично потрапляє на сторінку Сайту, де його сповіщають про успішну реєстрацію.

4.3. При реєстрації Учасником Акції наступних Серійних номерів, Учасник повинен щоразу вводити свої актуальні дані (Ім’я та прізвище і номер мобільного телефону).

4.4. Унікальним Учасником Акції вважається Учасник Акції з належним лише йому унікальним Серійним номером (надалі Унікальний Учасник).

4.5. Один Серійний номер може бути зареєстрований тільки одним унікальним Учасником, і тільки один раз протягом Акції.

4.6. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою унікального Серійного номеру, номеру мобільного телефону, який було вказано при реєстрації Акційного Серійний номеру на Сайті, прізвища та ім’я.

4.7. Неправильним Серійним номером вважається Серійний номер, який містить неправильні символи (правильну кількість цифр дивись на сайті у розділах «Як знайти Серійний номер» або «Зареєструватися»).

4.8. Вірним вважається Серійний номер, який присутній в загальній базі згенерованих Серійних номерів.

4.9. Порядок дій Учасника, якщо Акційна продукція не містить Серійний номер, містить нечіткий Серійний номер, або Серійний номер, який дублюється:

4.9.1. Якщо певна одиниця Акційної продукції не містить Серійний номер, або якщо Серійний номер нанесено нечітко (брак виробництва партій), що не дає змоги розібрати символи Серійного номеру, або якщо Серійний номер дублюється (система зазначає про те, що Серійний номер вже було введено), Учасник Акції має повідомити про це Організатора Акції, надіславши електронного листа на адресу електронної пошти promo@svcorp.com.ua, обов’язково вказавши у листі свій номер мобільного, який Учасник використовує для участі в Акції.

4.9.2. До листа обов’язково має бути додано: копію фіскального чеку, що підтверджує придбання Акційної Продукції, чітке фото місця, де мав бути нанесений Серійний номер. Всі фото повинні бути належної чіткості, яка дає змогу роздивитись інформацію на них.

4.9.3. Виконавець Акції повинен опрацювати надіслану інформацію протягом трьох робочих днів та у випадку підтвердження відсутності Серійного номеру внаслідок браку виробництва, надати Учаснику Акції Серійний номер з числа резервних Серійний номерів, або у разі нечіткості нанесеного Серійного номеру – перевірити та уточнити такий Серійний номер, перевіривши його в базі згенерованих Серійних номерів. Надання/уточнення Акційного Серійний номеру відбувається шляхом відповіді на електронний лист Учасника Акції.

4.9.4. Виконавець Акції може надати Учаснику новий Серійний номер з числа резервних, або уточнити нечіткий Серійний номер, надати Учаснику новий Серійний номер, у разі дублювання, тільки якщо Учасник виконав всі вимоги, зазначені вище.

4.9.5. Виконавець має право відмовити Учаснику у видачі нового Акційного Серійний номеру з числа резервних або в уточненні нечіткого Акційного Серійний номеру, якщо Учасник не надав інформацію відповідно до п. 4.9.1. або якщо в результаті перевірки інформації, наданої відповідно до п. 4.9.1. буде виявлено, що зображення на фото, наданих Учасником, не є зображеннями Акційної Продукції, або якщо ці зображення є нечіткими.

4.10. Організатор не несе відповідальності за технічні несправності, пов’язані з реєстрацією та за інші обставини, на які він не має впливу, зокрема, але не виключно:

4.10.1. за розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші технічні несправності в роботі мережі Інтернет і як наслідок – неможливість реєстрації на Сайті;

4.10.2. за неможливість Учасника взяти участь в Акції з причин, які не залежні від Організатора Акції.

4.11. Учасник Акції при виконанні умов, визначених у п.4.1., та сповіщений згідно п.4.2., вноситься до відповідної бази Акції (надалі – «база» або «база даних» або «База Акції»).

4.12. Прилад Акційної продукції (який учасник Акції зареєстрував на сайті для участі в Акції) Учасник Акції зобов’язаний зберігати протягом всього Періоду Акції та 50 календарних днів після його закінчення;

4.13. За дії влади щодо карантинних заходів. Організатор залишає за собою право в разі посилення карантинних заходів запропонувати приз ідентичний за вартістю головного призу.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

5.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень:

5.1.1. Кардіотренажер у кількості 1 шт (далі Головне заохочення)

5.1.2. Електрична Зубна Щітка у кількості 10 шт; (далі Інші заохочення)

5.1.3. Тонометри Microlife у кількості 20 шт. (далі Інші заохочення)

5.2. Заміна будь-якого Заохочення на грошовий еквівалент чи будь-яке інше благо не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Заохочень несе Організатор.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Організатор має право змінити вид, форму, колір, розмір того чи іншого Заохочення на власний розсуд. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 1.8. цих Правил та з додержанням вимог чинного законодавства.

5.6. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір), зазначених на Сайті, на Акційній продукції, на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Організатором Акції протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень.

5.7. У випадку, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення, такий Переможець Акції не має права будь-яким чином передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

6.1. Право на отримання Заохочень Акції (стають Переможцями Акції) набувають Учасники Акції, які згідно із цими Правилами стали переможцями розіграшу Акції.

6.1.2. Для проведення розіграшу формується база даних номерів мобільних телефонів та зареєстрованих Серійних номерів учасників Акції

Серед бази даних розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх унікальні Серійні номери, (зареєстровані такими Учасниками), один із яких набуде право на отримання Заохочень головного розіграшу, а саме:

- серед всієї бази даних розіграшу визначається 1 (один) Учасник Акції, який набуває право на отримання кардіотренажеру (стає основним Переможцем Акції), а також визначаються ще два Резервних Учасника Акції.

6.1.2. Резервні Учасники Акції визначені Організатором та є резервними Переможцями Акції, а саме:

6.1.3. Учасник Акції, який визначений як перший резервний Учасник Акції набуває право на отримання Заохочення кардіотренажер замість основного Переможця Акції у випадку:

1) відмови основного Переможця Акції від отримання Заохочення;

2) неможливості вручення основному Переможцю акції розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;

3) невиконання основним Переможцем Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;

4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.1.3. Учасник Акції, який визначений другим резервним учасником Акції набуває право на отримання головного Заохочення замість першого резервного Учасника Акції у випадку:

1) відмови першого резервного Учасника Акції від отримання Заохочення;

2) неможливості вручення першому резервному Учаснику Акції щомісячного розіграшу Акції Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції;

3) невиконання першим резервним Учасником Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання Заохочення;

4) не набуття права на отримання Заохочення з причин, передбачених цими Правилами.

6.1.4. У випадку неможливості визначення Переможця головного розіграшу з причин, що не залежать від Організатора та Замовника, Головне Заохочення анулюються.

6.2. В розіграшах Інших Заохочувань Акції беруть участь всі Серійні номери, зареєстровані з початку Акції, які не стали виграшними в розіграшу Головного Заохочування Акції. Загальна кількість інших Заохочень (Електрична Зубна Щітка у кількості 10 шт; Тонометри Microlife у кількості 20 шт) таким чином:

Серед бази даних розіграшу за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості) визначаються Учасники Акції, а саме їх унікальні Серійні номери, (зареєстровані такими Учасниками), які не стали виграшними в розіграшу Головного Заохочування Акції. Двадцять з яких набудуть право на отримання інших Заохочень, а саме:

- серед всієї бази даних розіграшу визначаються 30 (двадцять) Учасників Акції, які набувають право на отримання інших Заохочень (Електрична Зубна Щітка у кількості 10 шт; Тонометри Microlife у кількості 20 шт).

6.3. Визначення Переможців Акції в Період проведення Акції проводиться Організатором у присутності уповноваженої Комісії, що складається з представників Організатора (далі – Комісія) шляхом випадкового комп’ютерного вибору. Про результати визначення Переможців Акції, які отримують Заохочення Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії (надалі – Протокол).

6.4. Результати визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Заохочень Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. У випадку неможливості визначення переможців розіграшу з причин, що не залежать від Організатора, такі Заохочення не переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються.

7. ПОРЯДОК ОПОВІЩЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. Учасники Акції, які набули право на отримання Заохочень, передбачених цими Правилами (Переможці Акції), протягом 3-х календарних днів з дати їх визначення повідомляються про перемогу SMS-повідомленням на номер мобільного телефону, який був зазначений ними при реєстрації Акційного Серійний номеру на Сайті.

В SMS повідомленні зазначається, яке саме Заохочення отримує Учасник Акції, та нагадується яким способом Учаснику Акції необхідно надати Організатору для отримання Заохочення.

Організатор не несе відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номера телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

7.2. Після надсилання SMS повідомлення про перемогу Учаснику Акції (Переможцю Акції), який набув право на отримання Заохочення, такий Учасник Акції протягом 10 календарних днів з дати надсилання йому SMS повідомлення повинен надати Організатору копії (скан-копії) документів, передбачених п. 7.5 цих Правил для отримання Заохочення.

7.3. У випадку, якщо Учасник Акції, який набув право на отримання Заохочення (Переможець Акції) протягом 10 календарних днів з моменту направлення на його мобільний номер SMS-повідомлення про перемогу не надасть копії (скан-копії) документів, передбачених п.7.5 цих Правил, він позбавляється права на отримання відповідного Заохочення.

7.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього дня проведення відповідного розіграшу та протягом Періоду проведення Акції.

7.5. Учасники, які стали Переможцями розіграшів, направляють Організатору Акції на адресу електронної пошти promo@svcorp.com.ua наступні дані:

1) скан-копії або фото (роздільною здатністю не менш 203 dpi) таких документів:

- скріншот (фото екрану) отриманого SMS - повідомлення з кодовим словом;

- власного дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України);

- облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

- акційної упаковки/приладу з унікальним Серійним номером, на який/які за результатами проведення щотижневого та (або) фінального розіграшу припав виграш.

- чеку або заповненого Гарантійного талону із зазначенням моделі, Серійного номеру приладу та дати продажу

2) а також:

- адреси відділення Нової Пошти для відправки подарунку Переможцю та іншій особі (в межах території проведення Акції);

- додаткову інформацію, яка потрібна Організатору для відправки Заохочення та бухгалтерського, фінансового та податкового обліку.

7.6. Організатор впродовж 45 календарних днів з дати отримання від Переможця Акції всієї необхідної інформації/документації згідно п. 7.5., здійснює відправлення Подарунку (Подарунків) на адресу (адреси) відділення зв’язку, зазначені Переможцями (в межах території проведення Акції).

7.7. Організатор Акції не несе відповідальності за доставку, або неналежну доставку Подарунків, за роботу поштової (кур’єрської) служби або через неможливість отримати переможцями Акції Подарунків з незалежних від Організатора причин, а також за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Організатор Акції не несе відповідальності за гарантійні зобов’язання щодо Подарунків Акції та за їх подальше використання. Гарантійні зобов’язання покладаються на виробника товару.

7.8. З моменту відправлення Подарунку Переможцю Акції на адресу відділення зазначену переможцем Акції (в межах території проведення Акції) зобов’язання Організатора та Замовника (перед таким Переможцем Акції) за цими Правилами вважаються виконаними.

7.9. У випадку, якщо Подарунок повернений з причини «відмови від отримання», він не може бути повторно затребуваний отримувачем. Претензії щодо таких не отриманих Подарунків не приймаються.

7.10. Переможець Акції вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання Заохочення, у випадку:

- відмови від надання або ненадання Організатору документів/інформації, зазначених в п. 7.5. цих Правил, та /або

- надання їх пізніше вказаного терміну, та /або

- надання Переможцем Акції недостовірних/некоректних даних, та/або

- надання інформації, що має ознаки фальсифікації/маніпуляції, та /або

- у випадку, якщо Організатор з причин, які не залежать від нього, не зможе зв’язатись з Переможцем Акції, який набув право на Заохочення за його мобільним номером в продовж 5 календарних днів з дати визначення Переможців Акції;

- недотримання Переможцем Акції всіх положень та умов цих Правил та чинного законодавства України, та/або

- якщо Організатором буде встановлено, що цей Переможець Акції не може бути Учасником Акції згідно умов цих Правил, та/або;

- відмови переможця Акції від Заохочення;

що звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Переможцем Акції. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.

8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.2. Організатор Акції залишає за собою право:

8.3.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;

8.3.2. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Заохочень;

8.3.3. не вступати в листування та інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах.

8.3.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Заохочення та публікувати зазначені матеріали в мережі інтернет, соц мережах та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.

8.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані Акційні Серійний номери.

8.6. Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, пандемії, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

8.7. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення.

8.8. Організатор Акції є податковим Агентом для Переможців та інших осіб, які відповідно до цих правил отримують Подарунки, та виконує обов’язки з утримання та сплати податків та зборів, у розмірах, передбачених чинним законодавством.

8.9. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Серійних номерів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора Акції Серійних номерів) не допускаються до подальшої участі в цій Акції.

У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

8.10. Організатор Акції не несуть відповідальності:

8.10.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

- експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

- експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;

- горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

- експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;

- які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);

- які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

- які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

8.10.2. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

8.10.3. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

8.10.4. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації та документації Організатором та залученими ним третіми особами з метою забезпечення участі в цій Акції (в тому числі внесення в Базу Акції), з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його (Учасника Акції) імені (псевдоніму), прізвища, по батькові, фотографії, інтерв’ю, номеру мобільного телефону, електронної адреси, поштової адреси, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього (Учасника Акції) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його (Учасника Акції) імені, ім’я, по батькові, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), інтернет сайті, соц. мережах, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Ця згода також розуміється як згода, що передбачається ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями), а також як згода на включення його (Учасника Акції) номера телефону та електронної адреси до системи розсилки інформації про нові рекламні акції Організатора, які будуть проводитися в майбутньому. Також Учасники, як суб’єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Організатору і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Акції за цими Правилами, останні ознайомилися та повідомлені про їхні права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким передаються такі персональні дані Учасників. Організатор є володільцем персональних даних Учасників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Організатора. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції та на має право на отримання Заохочення. Організатор має право знищити базу персональних даних, без попереднього повідомлення про це володільців персональних даних, після повного закінчення Акції.

9.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Організатору та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, рекламних відносин та з метою податкового, фінансового та бухгалтерського обліку.

9.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.

9.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.